Znajduje się w nim sześć funkcjonalnych sal zajęciowych: sala Malucha, sala muzyczna, komputerowa, plastyczno-ceramiczna, widowiskowa i sala multimedialna. Każda z nich została oryginalnie zaaranżowana i wyposażona w niezbędny do organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych sprzęt. Dzięki przestrzennym i funkcjonalnym wnętrzom, Klub Aleksandry oferuje obszerną listę zajęć dla każdej grupy wiekowej.

Dla dzieci i młodzieży

Z myślą o najmłodszych utworzono Klub Rodziców, który oferuje zajęcia o charakterze edukacyjnym, integracyjnym i rozwojowym dla dzieci do lat 3 oraz matek i ojców oczekujących na potomstwo. Maluchy uczestniczą w ćwiczeniach multisensorycznych, które uruchamiają i koordynują pracę zmysłów i ciała, zadaniach umuzykalniających. Zajęcia to ich pierwszy kontakt z językiem angielskim. Mogą też rozwijać układ kostno-stawowy poprzez taniec i rozciąganie.

Dla starszych dzieci – w wieku od 3 do 6 lat – w ofercie klubu znajdziemy zajęcia z plastyki, baletu, street dance’u. W programie znajdują się również zajęcia z logopedą.

Dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym Klub zapewnia możliwości rozwoju zdolności manualnych poprzez warsztaty ceramiczne, zajęcia z plastyki oraz rysunku i malarstwa. Zajęcia taneczne i muzyczne obejmują balet, street dance, taniec towarzyski, naukę gry na instrumentach oraz śpiewu, także pod kątem teatru i musicalu.

Można tu również uzupełnić szkolną wiedzę poprzez korepetycje, uczyć się angielskiego i hiszpańskiego lub dołączyć do Klubu Młodego Naukowca i rozwijać zainteresowanie robotyką.

Dla rodzin

Żeby skorzystać z zajęć w ramach Klubu Rodziców należy zaopatrzyć się w Kartę Klubu Rodziców. Dzięki niej wstęp na zajęcia i wydarzenia we wszystkich Klubach Rodziców działających w strukturze Centrum Kultury Podgórza jest bezpłatny. Honorujemy również Krakowską Kartę Rodzinną 3+ (KKR3+) oraz Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem (KKRN, Karta dla Rodziny “N”). Obie karty to systemy ulg, przywilejów i uprawnień dla ich posiadaczy, funkcjonujące tylko w gminie miejskiej Kraków.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem uprawnia rodziców, dzieci niepełnosprawne i ich pełnosprawne rodzeństwo m.in. do 50 proc. zniżki w miejskich instytucjach kultury. Kartę wydaje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, przy ul. Dekerta 24.

Krakowska Karta Rodzinna 3+ gwarantuje wiele ulg w instytucjach kultury, sklepach i punktach usługowych. Taką Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne (posiadające co najmniej troje dzieci), zamieszkałe na terenie gminy Kraków, w których rodzice (rodzic) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Krakowa. Kartę taką wydaje Krakowskie Centrum Świadczeń UMK, przy ul. Stachowicza 18.

Z myślą o dorosłych i seniorach

W Klubie Aleksandry pomyślano też o dorosłych. Mogą oni skorzystać z nauki języków angielskiego i hiszpańskiego, poznać tajniki fotografii cyfrowej, czy zadbać o kręgosłup ćwicząc pilates. W klubie organizowane są też kursy samoobrony, zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Seniorzy mogą skorzystać z oferty Klubu Seniora, skierowanej do osób, które ukończyły 60 lat. W stałej ofercie Klubu Aleksandry znajdują się też warsztaty rękodzielnicze, zajęcia taneczne w parach i solo oraz nauka gry na instrumentach. Można też nauczyć się obsługi smartfonów, poćwiczyć pamięć i ciało. W skrócie: pozwolić sobie na samorealizację i wymianę doświadczeń bez presji czasu i wśród rówieśników o podobnych potrzebach.

Warto wspomnieć, że oprócz stałych zajęć w Klubie odbywają się również spotkania z cyklu „Wokół Kultur Świata”, koncerty i spektakle.

Seniorów, których zaciekawiła oferta Klubu Aleksandry zachęcamy do zaopatrzenia się w Kartę Seniora Centrum Kultury Podgórza. Umożliwia ona darmowy udział w zajęciach w ramach Klubu Seniora, a także bezpłatny lub rabatowy wstęp na wybrane wydarzenia oferowane przez CKP i jego filie. Karta obowiązuje przez dany rok kulturalny tj. od września do sierpnia kolejnego roku.

Podgórze w Kulturze

Zachęcamy również do zaopatrzenia się w kartę „Podgórze w Kulturze”! Obejmuje ona darmowy lub rabatowy wstęp na wybrane przez Centrum Kultury Podgórza wydarzenia, spektakle, koncerty i imprezy we wszystkich filiach. Karta jest przyznawana na dany rok kulturalny.
Klub Aleksandry - nauka gry na gitarze
Klub Aleksandry - plastyka
Klub Aleksandry - nauka gry na gitarze
Klub Aleksandry - plastyka
Klub Aleksandry
Klub Aleksandry
Klub Aleksandry
Klub Aleksandry
Klub Aleksandry
Klub Aleksandry
Klub Aleksandry
Klub Aleksandry
1 /

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.